marți, 6 mai 2008

Prezentare generala

Directia Apelor Prut, unitatea aflata in subordinea Administratiei Nationale Apele Romane , reprezinta autoritatea investita cu aplicarea strategiei nationale in domeniul gospodaririi durabile a apelor in spatiul hidrografic Prut – Barlad.

Directia Apelor Prut are ca principale obiective de activitate :
- gospodarirea durabila a resurselor de apa , aplicarea strategiei nationale, urmarirea respectarii reglementarilor in domeniu, precum si a programului national de implementare a prevederilor legislatiei armonizate cu directivele Uniunii Europene;
- administrarea si exploatarea infrastructurii Sistemului National de Gospodarire a Apelor;
- gestionarea si valorificarea resurselor de apa de suprafata si subterane cu potentialele lor naturale si a fondului national de date din domeniu.

Directia Apelor Prut are in administrare:

7.778 km cursuri de apă din care:

4.551 km în b.h. Prut

2.565 km în b.h. Bârlad

662 km afluenţi Siret

17.935 ha suprafaţă de teren cu ape

52 acumulări cu un volum total de 707 mil. mc din care 11 acumulări nepermanente

1.073 km diguri pentru apararea localitatilor si terenurilor agricole

854 km regularizari de rauri si 71 km consolidari de maluri

11 statii de pompare cu un debit instalat de 20,946 mc

2 noduri hidrotehnice cu un debit total de 206 mc/s

6 derivatii cu un debit total de 13,8 mc/s si o lungime a canalelor de aductiune de 40,9 km

Niciun comentariu: